Εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά

Εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά  για το Σχολικό έτος 2015-2016

 

Στην Α΄ Τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ εγγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι/νες, αλλά και άνεργοι πολίτες από 15 χρονών και ανεξαρτήτως ηλικίας με ένα από τους παρακάτω τίτλους.

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

β) Κάτοχοι απολυτηρίου ΣΔΕ (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας)

γ) Μαθητές της Α’ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

δ) Μαθητές της Α’ & Β’ Τάξης του 1ου κύκλου TEE. ε) Μαθητές της Α’ & Β’ Τάξης των ΤΕΣ.

στ) Μαθητές της Δ’ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

ζ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

η) Μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

Στην Α’ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α’ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

Οι απόφοιτοι Γυμνασίου παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και κατά την αποφοίτηση τους αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου αλλά και πτυχίο της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.

Στην Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

α) Όσοι προάγονται από την Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Προαχθέντες της Α’ Τάξης ΓΕ.Λ. με μεταγραφή

γ) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013

Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών συμφωνα με την νέα Υ.Α (ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 101502/Γ2/1-7-2014) εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013 (Α΄193).

Επιπλέον οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. θα παρακολουθούν πλέον όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι απόφοιτοι μας αποκτούν:

1. Απολυτήριο Λυκείου ισότιμο με του Γενικού Λυκείου

2. Επαγγελματικό Πτυχίο επιπέδου 4 (Νόμος 4283/8-8-13 άρθρο12 § 7).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1) Τίτλος σπουδών :Απολυτήριο γυμνασίου ή απολυτήριο ΣΔΕ ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης του παλαιού εξατάξιου γυμνασίου ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία του σχολείου στο οποίο φοιτούσε, ή από το σχολείο στο οποίο είναι τελειόφοιτος.

2) Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής.

3) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα για την εγγραφή του μαθητή/τριας στην Α' τάξη και για το μάθημα επιλογής που θα παρακολουθήσει. 

4) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει τον τομέα που θα παρακολουθήσει ο μαθητή/τρια στην Β' τάξη. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα αν πρόκειται για μαθητή ανήλικο που δηλώνει ότι ασχολείται σε δική του επαγγελματική εργασία.

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν φοιτά σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ι.Ε.Κ. ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

7) Τρείς (3) Φωτογραφίες, έγχρωμες.

 

ΕΠΑΛ Πλατανιά

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΠΛΑΤΑΝΙΑ με ωράριο λειτουργίας 19.00 μ.μ έως 22.30 μ.μ.  Θα στεγαστεί στο Γυμνάσιο Πλατανιά.

Μια ακόμα εκπαιδευτική δομή δημόσιας εκπαίδευσης στο Δήμο μας θα δώσει την δυνατότητα σε κυρίως ενήλικους να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο στην ειδικότητα που επιθυμούν.

 


©Εσπερινό ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Πλατανιά.

Σχεδίαση - Υλοποίηση Ιστότοπου: Τζωρτζάκης Μιχάλης (ΠΕ86).

 

Thursday the 28th.
Copyright 2020

©