Τομέας Μηχανολογίας Β'

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

 

Ειδικότητα:

Τεχνικός  Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(Λειτουργεί την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο μας)

ydraulikoi 

 

Στην Β΄Τάξη διδάσκονται τέσσερα (04) μαθήματα ειδικότητας διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών.

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ + 6Ε

4.

Αγγλικά Ειδικότητας

1Θ

Σύνολο:

15 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός  Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Επίσης:

 Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης: Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199 τ.Α’/ 17. 10.2012)

 

Ειδικότητα:

Τεχνικός  Οχημάτων

(Λειτουργεί την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο μας)

oxhmaton

Στην Β΄Τάξη διδάσκονται τέσσερα (04) μαθήματα ειδικότητας διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών.

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Μηχανική – Αντοχή Υλικών

2.

 Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

2Θ + 2Ε

3.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4.

Συστήματα Αυτοκινήτου I

2Θ+4Ε

Σύνολο:

15 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Οχημάτων  αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 Επαγγελματικά Δικαιώματα

Χειριστής Μηχανημάτων Έργων

Νομοθεσία: Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 τ. Α’/ 17. 10.2012)

Επαγγελματικές  Άδειες

  1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (πτυχίο)
  2. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β,’ που ανήκει στη 2η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις).
  3. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α’, που ανήκει στη 3η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια στην Α΄ ομάδα + εξετάσεις).

Νομοθεσία:  Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 τ. Α’/ 17. 10.2012)

  1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριοτήτων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων  (πτυχίο).
  2. Χειριστής μηχανημάτων έργων 2ης βαθμίδας, δηλαδή για μηχανήματα Β’ ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις)
  3. Χειριστής μηχανημάτων  έργων 3ης , δηλαδή για μηχανήματα Α’ ομάδας  (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια από τα οποία τα 50 στην Α’ ομάδα  + εξετάσεις).