Τομέας Δομικών Έργων Β'

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης


Ειδικότητα:

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

(Η ειδικότητα αυτή λειτουργεί στο σχολείο μας)

thessalikoiek photo370

Στην Β΄ Τάξη διδάσκονται τέσσερα (04) μαθήματα ειδικότητας διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών. 

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

3Θ + 2Ε

2.

Τοπογραφία και Πολεοδομία

3Θ +2Ε

3.

Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ

2Ε

4.

Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία

Σύνολο:

15 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να εργαστεί ως:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να:

Δυνατότητα εισαγωγήςστα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Σχεδιαστή Μέσω Συστημάτων Η/Υ

Νομοθεσία:Π.Δ. 301/2003(ΦΕΚ 257 τ.Α’/ 05. 11.2003)

Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ανεξάρτητος επαγγελματίας έπειτα από ένα (1) έτος προϋπηρεσίας (εργασία ύστερα από παραγγελία Μηχανικού). Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.