Ωρολόγια προγράμματα σπουδών

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

Α' Τάξη:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Α' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Β' Τάξη:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Β' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Γ' Τάξη:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Γ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Δ' Τάξη:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ