Πρώτες βοήθειες στη σχολική μονάδα

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

Η εργασία που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας στο πλαίσιο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων», για το σχολικό έτος 2014-2015 είναι:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Πρώτες βοήθειες στη σχολική μονάδα from tzortz-m
Υλοποιήθηκε από τους καθηγητές Δαράκη Ιωάννη και Δαρμαράκη Μιχαήλ και από τους μαθητές-τριες της Β 'τάξη ειδικότητας “Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκηση στον Τουρισμό” και από το τμήμα Α2 Γενικής Παιδείας με αριθμό μαθητών-τριών 47.