Κεφάλαιο 13 – Εφαρμογές Νέφους

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

Μια παρουσίαση για το κεφάλαιo 11 του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α Λυκείου που αφορά τις Υπηρεσίες και τις Εφαρμογές Νέφους:

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΦΟΥΣ (Α ΛΥΚΕΙΟΥ)