1η ενότητα (Υλικό - Λογισμικό - Εφαρμογές)

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

 

Μια καταπληκτική παρουσίαση σε Prezi για την 1η ενότητα (Υλικό - Λογισμικό - Εφαρμογές):