Ευχαριστήριο

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης


Ο  Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του τομέα Μηχανολογίας ευχαριστούν θερμά τον κύριο Καλομοιράκη Ανδρέα, για τη δωρεά ενός οχήματος μάρκας
POLO VW.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ