Δραστηριότητες ειδικότητας Βοηθών Φυσιοθεραπευτή

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

fysiother1Στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ οι μαθητές/-τριες της ειδικότητας Β.Φυσικοθεραπευτή εκπαιδεύτηκαν στην εφαρμογή θερμών επιθεμάτων :α) σε αυχένα, β) ωμική ζώνη και γ) οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ καθώς και στην εφαρμογή παραφινόλουτρου για την αντιμετώπιση τραυματισμών,δυσκαμψιών & ρευματοειδών παθήσεων της άκρας χείρας.

fysiother2

fysiother3