.

Πρόγραμμα Τομέων και Ειδικοτήτων

 Γεωπονίας

 

Εργαστήρια Ταυρωνίτης

 Δομικών Έργων

 

Εργαστήρια Ταυρωνίτης

 

 Μηχανολογίας

 

Εργαστήρια Ταυρωνίτης

 Υγείας Πρόνοιας

 

Εργαστήρια Ταυρωνίτης