Τομέας Προσανατολισμού Διοίκηση και Οικονομία

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

Διοίκησης και Οικονομίας

(Λειτουργεί στο σχολείο μας)

 

Στην ομάδα αυτή μαθημάτων της Α΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το βασικές γνώσεις του οικονομικού τομέα δίνοντάς του και τη δυνατότητα να επιλέξει πιο σωστά την ειδικότητα που θα ακολουθήσει στην Β΄ τάξη.

Στην Α΄ Τάξη  διδάσκονται  τέσσερα (04) μαθήματα ειδικότητας διάρκειας δεκατριών (13) ωρών. 

oikonomias A