Εκδήλωση για το Αλκοόλ και τα Τροχαία Ατυχήματα

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

Την Tετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ομιλία για το Αλκοόλ και τα Τροχαία Ατυχύματα από τον Ιατροδικαστή κ. Μπελιβάνη Σταμάτη.