Παλιά επαγγέλματα

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

Η εργασία που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας στο πλαίσιο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων», για το σχολικό έτος 2014-2015 είναι:

 

Παλιά επαγγέλματα from tzortz-m

Υλοποιήθηκε από τον καθηγητή Χανταμπάκη Ματθαίο και από τους μαθητές-τριες της Α' τάξη του τμήματος Α1 Γενικής Παιδείας με αριθμό μαθητών-τριών 25.